Договор за одржување

ПАКЕТ MY REVISION: ОСНОВНО ЦЕЛОСНО ОДРЖУВАЊЕ


Гарантирани ви се услуги за одржување на возилото во согласност со условите на произведувачот.

ПАКЕТ ZEN = ПАКЕТ MY REVISION + ПРОДОЛЖЕНА ГАРАНЦИЈА


Понудата вклучува продолжена фабричка гаранција (види Моја продолжена гаранција) и услуги за одржување на вашето возило во согласност со условите на произведувачот, во рамките на избраното времетраење и бројот на поминати километри.

ПАКЕТ FULL SERVICES: ЦЕЛОСНА ПОНУДА


Таа понуда гарантира најобемен спектар на услуги во рамките на избраниот период и бројот на поминати километри и опфаќа:

продолжена фабричка гаранција
услуги во рамките на програмата за одржување која сте ја одбрале
• услуги за трошење на деловите на возилото (метлички на брисачите, амортизери, ...) освен гуми.

Задржете го надзорот врз трошоците со месечна поделба на трошоците на договорот за одржување. Вашите обврски за плаќање се рамномерно распоредени во текот на целиот период на важноста на договорот.

Вашата Dacia е сериски опремена со голема сигурност! Нема ништо подобро од договор за одржување, бидејќи со него никогаш нема да заборавите на одржувањето на својот автомобил!

Обезбедете целосно безгрижно одржување на возилото:

задржување на надзорот на трошоците на одржување
стручно знаење на мрежата на Daciа
возилото сигурно ќе остане во добра состојба
награда за вашата верност
благодарение на преносливоста на договорот, вредноста на возилото во случај на препродавање се зголемува
• Dacia помош на пат 24 часа на ден, 7 дена во неделата (со пакетот Zen и Full service).