СИГУРНОСТ НА НАЧИН НА DACIA

Вашата сигурност: приоритет

Благодарение на стручноста на Renault, сите гама возила Dacia користат ефикасни решенија за активна и пасивна сигурност кои ви гарантираат сигурна заштита. Нашите возила се сериски опремени со ABS системот и со системот за помош при нагло кочење (AFU), кои осигуруваат намален пат за запирање и голема стабилност при кочење на кривини.

Заштитата на патниците се гарантира со сигурносни појаси со три тркалца и целосен комплет на предни и странични воздушни перничиња за заштита на главата и градниот кош (во сериска опрема или опција, зависно од верзијата).

Во согласност со новата одредба за сигурност на возилата, во сите Dacia возила EPS системот е дел од сериската опрема на патничките и лесните комерцијални возила. Системот за надзор на притисокот во гумите и индикаторот за промена на брзина е, исто така, дел од сериската опрема на сите патнички возила.

Со Dacia патувате сосема сигурни и секогаш за вистинската цена.