Dacia помош на пат

Помош 24 часа на ден


Секое возило од марката Dacia е произведено според најстроги меѓународни стандарди. Сепак, во ретки случаеви може да се случат неисправности, а тогаш помошта ви е достапна само со еден телефонски повик.

Повикајте го бесплатниот број: +389 2 31 81 381 - Македонија и екипа за помош ќе ви биде пратена.

Патувајте безгрижно, бидејќи на овој број можете да се јавувате 24 часа на ден, 7 дена во неделата.Се грижиме за задоволството на нашите клиенти


Задоволството на нашите клиенти ни е многу важно и затоа постојано водиме грижа за тоа. Кажете ни се детално, така ќе ни помогнете да напредуваме.

Телефонските анкети, комуникацијата преку оваа интернет страница и по пат на e-mail ни овозможуваат да утврдиме што мораме да подобриме и како може да го подигнеме нивото на квалитетот на призводите и услуги Dacia.